Startside
DTF Travel
Smarte Mænd
SMARTGUY
SMARTGIRL
FITNESS
YOOX - top design
Tøj til seje unger
Damesko
Smykkeskrinet
Badetøj
Kampsport
Løbetræning
STYRKETRÆNING
Sundhed & Skønhed
Hjemmebiograf
DVD film
LCD & Plasma TV
Kameraer
Mobiltelefoner
Musik på farten
Toner til printer
Computerskærme
PC
DELL Tilbud
POLITISCAN
Bossle Hell Drivers
BORNHOLM
Rejsebeskrivelser
Nyheder og webcam
Natteravnene
Unge og spiritus
Du er for nice
Sikker sex
Vejen til narkomani
Behandling
Hårde stoffer
Bløde stoffer
TID TIL TANKER
Horoskoper

Ju-jitsu Viking-Rønne  Ju-jitsu       er effektivt selvforsvar               Ju-jitsu giver dig fysisk- & psykisk styrke, smidighed, hurtighed og       overskud til hurtigt og effektivt at passificere en overfaldsmand                Ju-jitsu kan læres af alle, store som små, unge som gamle.

 • Ju-Jitsu er selvforsvar

  Du lærer at forsvare dig imod forskellige former for angreb, som er typiske ved overfald. Det er f.eks. kvælergreb, slag, omklamring og knivstik. Træningen foregår hovedsageligt to og to sammen, så der bruges ikke meget tid på at "slå huller i luften".

  På den måde, får man prøvet flere forskellige "typer" af modstandere og det er jo det man skal forberede sig på.

  Du lærer at anvende greb og kast på en måde, så du udnytter modstanderens styrke til din egen fordel. Du lærer også at anvende slag og spark imod sårbare punkter.

  Vi tilpasser hele tiden vores træning, så den passer til de aktuelle krav til selvforsvar.

   

 • Pensummets opbygning

  Arm og nakkelås

  Graderne op til 1. dan (sort bælte) kan inddeles i tre trin:

  1. Begynderfasen:
   Hvidt, Hvidt med gul snip, Gult, Orange og Grønt bælte
  2. Mellemfasen:
   Blåt, Lilla og Brunt bælte
  3. Den afsluttende prøve:
   Gokyo Shinsa (Brunt bælte)

  De to første trin/faser har fokus på nogle vigtige emner. 

  Gokyo Shinsa er en prøve i alle fem kyu-grader. Det er en prøve, som giver adgang til træning henimod sort bælte. Hvis man består denne prøve, så har man bevist at man er klar til at forlade elevgraderne og fortsætte mod ekspertgraderne.

  1. Sort bælte (Dan-grader):
   Her starter man med 1. Dan, 2. Dan, 3. Dan osv. helt op til 10. Dan.

   

 • En træningslektion

  Arm/skulderlås

  Vi indleder med en kort meditation for at lukke hverdagens tanker ude. Så kan vi bedre koncentrere os om træningen. Herefter hilser alle på hinanden ved at bukke (et tegn på respekt).

  Efter en grundig opvarmning indøves faldteknik. Så går vi i gang med at træne forsvarsteknikker. Stille og roligt i starten, men efterhånden sættes tempoet automatisk op.

  Lektionen slutter som den begyndte. En kort meditation, hvor de indlærte teknikker "gemmes" i hukommelsen. 
  Til sidst takker alle af for denne gang - 
  med et buk.

   

 • Hvordan trænes du op?

  Du lærer først de grundlæggende bevægelser, for derved at kunne lære god balance og balancebrydning.

  Når du har lært at kaste modstanderen omkuld, begynder vi at lægge større vægt på din stil og hurtighed. I takt med denne træning øges din fysiske og psykiske træning. Derved opbygges din evne til at modstå eller afværge et angreb.

 

 • Personlig udvikling

  Du får noget ud af træningen hos os. Uanset om du vælger Ju-Jitsu for at lære selvforsvar, få motion eller andet. Resultatet er det samme: personlig udvikling.

  Igennem den almindelige træning opnår du:

  Effektivt selvforsvar - giver selvsikkerhed
  God motion
  - giver et godt helbred/velvære
  Mental styrke
  - reducerer f.eks. stress
  Kammeratskab
  - giver selvtillid

   

 • Bæltefarverne

  Åbne hænder i forsvarsposition - aldrig knyttede, da det indbyder til kamp

  Farverne er et udtryk for, hvor langt vores medlemmer er nået i deres uddannelse. Efterhånden som de bliver dygtigere, kommer de op til bælteprøver. Farverne er hvid, gul, orange, grøn, blå, lilla, brun og sort.

  Det tager min. 5 ½ år fra begynder til sort bælte.

  Når prøven til sort bælte bestås bliver man 1. Dan. To år senere er det muligt at komme op til 2. Dan. Tre år senere til 3. Dan o.s.v.

   

 • Ju-jitsu historie - kort fortalt.

Ju-jitsu er den japanske kampkunst, som blev brugt af samuraierne, når de skulle kæmpe uden sværd. Ju-jitsu er derfor oprindeligt udviklet til brug i krig, og succeskriteriet for de enkelte teknikker var effektivitet. På slagmarken, hvor samuraierne var iført rustning, var slag med hænderne ikke særligt anvendelige og et af kendetegnene ved Ju-jitsu er derfor blevet den udbredte brug af kast og låse. Desuden er det mere sandsynligt, at overvinde en bevæbnet fjende ved at kontrollere hans bevægelser, end ved hjælp af slag.

Der er mange teorier om Ju-jitsu'ens oprindelse og alder, men det ligger nogenlunde fast, at egentlige skoler (ryu) først er opstået i første halvdel af det 16. århundrede. Der eksisterede i feudaltidens Japan flere hundrede forskellige ryu, hver med sit speciale. Nogle var for eksempel eksperter i stranguleringer, andre i kast og låse.

Efter 1868, hvor samuraier blev forbudt ved lov, blev det professionelle behov for kampkunst meget begrænset og de fleste ryu forsvandt. Moderne Ju-jitsu stammer fra de overlevende ryu og den form for Ju-jitsu, som bliver dyrket af det japanske politi og militær.

Hoftekast

Håndledslås

Som følge af den øgede kontakt mellem Japan og den vestlige verden i sidste halvdel af det 19. århundrede, var der både vesterlændinge, som lærte Ju-jitsu i japan og japanske Ju-jitsu mestre, som optrådte og underviste i vesten.

Ju-jitsu blev introduceret i England i 1899 af ingeniøren Barton Wright, som havde boet i Japan i 9 år. Den ældste danske bog om Ju-jitsu hos det kongelige bibliotek er "Til Forsvar (Jiu Jitsu)" af V. Faber fra 1906.
I Sverige blev Ju-jitsu lanceret af bokseren Viking Cronholm i 1907. Ju-jitsu er således en af de første, om ikke den første orientalske kampkunst som blev praktiseret i vesten.

Moderne Ju-jitsu, som den bliver praktiseret i vesten har derfor haft lang tid til at tilpasse sig vestlige forhold og mentaliteter. Ju-jitsu er den kampkunst, som bliver anvendt af politi og militær. Ju-jitsu er ikke længere særligt udbredt i Japan, så det er de vestlige skoler, som viderefører traditionen.

 • Lovgivning - straffelovens § 13 og § 14

§ 13

 

 

Hoved og armlås - liggende

Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.

Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.

Stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.

 

§ 14

En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.
 • Vil du gerne begynde hos os?

  Vi optager som regel nye medlemmer i september og januar, men hvis du får lyst til at starte på andre tidspunkter, skal du bare henvende dig alligevel - der er træningspause i perioden april til august.

  Du kan prøve at træne med et par gange - Gratis naturligvis - Så finder du ud af, om Ju-Jitsu er noget for dig (minimumsalder: 10 år).

  Du er selvfølgelig velkommen til at møde op og se på vores træning. I sæson 2004/2005 træner vi hver mandag kl. 19:00 - 21:00. Vi holder til på Østre Skole i Rønne, i pigernes gymnastiksal.

  Klik på banneret og se mere på WEBBS hjemmeside
  Link til WEBBS - klik - and take a look

  Cheftræner Michael Funch Jensen 2. Dan
  Michael F. Jensen
  2. Dan

  Sensei Michael F. Jensen, 2. Dan
  Michael er cheftræner for Viking Rønne Ju-jitsu Klub, som han startede i 1997, men allerede i 1986 begyndte han sin egen træning indenfor selvforsvar og Ju-Jitsu.
  Michael blev gradueret til sort bælte i 1998, og har siden da været den højstgraduerede instruktør på Bornholm.
  I 2004 blev Michael gradueret til 2. Dan.
  Michael benytter sig af den frihed, der ligger i Jukoshin Ryu. Således kan hver enkelt klub beholde sit særpræg, og samtidig bidrage til en fælles udvikling.
  Når han henter ny inspiration foregår det ved kurser rundt om i Danmark.

  Ju-Jitsu Viking-Rønne er medlem af World Elite Black Belt Society (W.E.B.B.S), hvor vi er i kontakt med flere andre Ju-Jitsu systemer, men vi bruger også andre stilarter som f.eks. Karate og Judo.

  Jukoshinryu Danmark

  WEBBS Danmark

  Goshin Jitsu Danmark

  Juko Ryu Ju-Jitsu Klubberne

  Horsens Jiu-Jitsu Klub

  Vejle Jiu-Jitsu Klub

  Silkeborg Jiu-Jitsu Klub

  Budokwai Jiu-Jitsu Center

  Aalborg Selvforsvar & Ju-Jitsu Klub

  Jushinkan Brønderslev

Copyright © 2008 - Senest opdateret 15. March 2009 16:09:40
x-perience.dk påtager sig ikke noget ansvar for levering, betaling, fejl & mangler, priser og rabatter der udebliver. Hvis der er forskel i de priser vi viser på x-perience.dk og priserne på firmaernes hjemmesider, er det priserne på firmaernes hjemmesider der er gældende.
Hit Counter
(11.07.2007)